Bemutatkozás

Home / Bemutatkozás

Az Egyesület célja:

A környezet- és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, (városvédelem), a kulturális szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.

Az Egyesület a célokhoz szeretné megnyerni a jószándékú, elkötelezett személyek, civil és szakmai szervezetek, hasonló feladatokat önként vállaló más egyesületek, alapítványok, mozgalmak, a témákért felelős állami és önkormányzati szervek és azok intézményeinek, a környezet- és természetvédelem, a kulturális örökség megóvásával, és műemlékvédelemmel hivatalból is foglalkozó szervek, szervezetek, hivatalok, szakmai bizottságok együttműködését.

Az Egyesület elsősorban Kecskeméten és környékén (Kiskunság) fejti ki tevékenységét. Az egyesület építeni kíván az alapító tagok öntevékenységére, a hozzájuk csatlakozó együttműködők segítségére úgy, hogy kezdeményezője legyen a környezet- és természetvédelem, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem állandó népszerűsítésének.

Az Egyesület részt kíván venni pályázatokon, országos, regionális és kistérségi projektek megvalósításában, az ehhez szükséges források előteremtésében, felhasználásuk megszervezésében. A médiakapcsolatokat felhasználva, az Egyesület elősegíti a témákkal foglalkozó ismeretek, cikkek, fotók, könyvek (stb.) megjelentetését. Közreműködik a szakemberek felkutatásában és az adott feladatokhoz való felkérésükben.

Az Egyesületnek célja az is, hogy egy-egy témakörben szakmai konferenciák, tudományos tanácskozások megszervezésében közreműködjön.

Az Egyesület a kulturális örökségek megőrzése mellett aktívan kíván részt venni a jelenkori közművelődés értékeinek megőrzésében, tovább-fejlesztésében.

Ezen célok megvalósítása során széles körű együttműködés keretén belül kíván segítséget nyújtani, annak lehetőségeit felkutatni, a kapcsolódó rendezvények megszervezésében közreműködni, és széles körű ismeretterjesztést kifejteni.

E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül működő közhasznú szervezet formájában végzi.